Rengjøring av gasskjøleskap

Riktig vedlikehold av gasskjøleskapet er viktig for trygg og sikker bruk – heldigvis er det både en enkel og rask jobb!
Les hvordan du rengjør gasskjøleskapet her. Vi snakker altså ikke om rengjøring innvending, men den viktige vedlikeholdsjobben som må til på delene av kjøleskapet der det kan oppstå sot.
Dette skal gjøres en til to ganger i året av sikkerhetsmessige årsaker.

Aktuelt2_845x484.jpg

Slik rengjør du gasskjøleskapet
Trekk ut gasskjøleskapet fra sin vante plassering, slik at du enkelt kommer til bak på skapet. For å enklest mulig gjøre jobben, kan skapet legges på siden dersom dette er praktisk mulig. På denne måten kommer du enkelt til alle deler - det er ikke nødvendig, men gjør jobben litt lettere.
Riktig verktøy med børstesett
For å enklest mulig rengjøre kjøleskapet, bør du gå til anskaffelse av et børstesett.
Dette børstesettet kommer med en lang børste med ekstra langt skaft slik at du enkelt skal komme til, og en liten børste egnet for rengjøring rundt brenneren
Klikk hjem børstesettet her!

Dersom du har en gammel tannbørste kan også denne brukes, men det vil da være vanskeligere å komme til i hele avgassrøret, eller pipen om du vil – det sylinderformede røret som sitter rett over flammen.
Rengjør brennerboks og brenner
Brennerboksen med tenneren sitter nederst på kjøleskapet, under avgassrøret. Brennerboksen er festet med en skrue, denne løsner du slik at du kan fjerne hele boksen med tenneren. Fjern dekselet som beskytter brenneren. Rengjør brennerboksen med den lille børsten, pass på å rengjøre alle deler godt. Rengjør og inspiser elektroden og termoelementet. Om noen av dem har rustet må de byttes. Sjekk at de er godt festet og om nødvendig stram skruene. Vent med å skru boksen på plass til etter du har rengjort avgassrøret.

LB.jpeg

Rengjøring av brenneren ved hjelp av den lille børsten i børstesettet.
Klikk her for å se våre CO- og gassalarmer!

Kost pipen - rengjør avgassrør og baffel
Over brennerboksen er avgassrøret montert, et langt sylinderformet rør du ikke kan unngå å se.
I toppen av røret kan du trekke ut baffelen.
Dette er en lang stang med en spiral nederst.
Denne rengjør du ved hjelp av litt varmt såpevann.

Bruk den store børsten fra børstesettet, og rengjør avgassrøret godt.
Du kan enkelt se når børsten er helt gjennom, da den vil komme ut rett over det brenneren vanligvis sitter.

2.jpeg

Rengjøring av avgassrøret
Dersom du ikke har fjernet brenneren og brennerboksen bør du dekke denne delen med et tøystykke før du rengjør avgassrøret.
Det er det viktig at du ikke børster så langt at du flytter på brenneren med børsten.
Husk å sette baffelen tilbake i avgassrøret, da dette er essensielt for effektiv kjøling når gasskjøleskapet er i drift.

Ekspertenes tips
Les bruksanvisningen godt.
Lag en rutine for rengjøring - for eksempel en gang om sommeren og en om vinteren, før du fyller kjøleskapet for ferien.
Gå til anskaffelse av en CO-alarm og en gassalarm – dette vil være en svært billig livsforsikring!
Bytt gasslange hvert 2.-3. år, og gassregulator hvert 5. år.
Sørg for god ventilasjon der gassprodukter brukes.

Dette er gassvettreglene:
* Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.
* Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.
* Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer. Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.
* Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
* Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.
* Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.
* Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.
* Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.