Frostsikring av Jets vacumtoaletter

I den kalde årstiden hvor det er fare for frost er det viktig å sikre at Jets toalettet, vacumarator/pumpe og rørsystemet ikke blir utsatt for frost.

 

 

 

 

Jets Frostsikring

I den kalde årstiden hvor det er fare for frost er det viktig å sikre at toalett, pumpe og rørsystemet ikke blir utsatt for frost.
For å forhindre dette anbefales det å benytte frostsikring og at det da benyttes frostvæske som er nedbrytbar og som ikke skader komponenter i produktet.
Selv om det er 230v strøm og varme der hvor toalettanlegget er plassert kan det lønne seg å sikre anlegget mot frost dersom det blir strømbrudd.
Jets frostsikring er en organisk og nedbrytbar frostvæske som kan slippes rett ut uten fare for forurensning eller skade på naturen.
Frostsikring finner du her.

Jets varmekabel

Dersom det er strøm tilgjengelig anbefaler vi at det er montert varmekabel for på rørstrekk og eventuelt i biotank eller lukket tank.
Varmekabelen som er tilpasset biotank er på 3,5 meter og trekker 10w pr meter og spesielt egnet for å monteres inne i biotanken.
Til rørstrekket mellom vacumarator/pumpe og til avfallstanken så anbefaler vi varmekabler som leveres på henholdsvis 2, 4, 6, 8, 10 og 20 meter.
Disse monteres utenpå røret og festes gjerne med aluminiumstape.
Kabelene er selvbegrensende slik at den regulerer seg effekten til den aktuelle temperaturen i omgivelsene.
Det er allikevl slik at det å sikre toalettanlegget mot frost med bruk av frostsikring dersom det oppstår strømbrudd som vedvarer over tid.
Varmekabel for biotank finner du her og øvrige varmekabler finner du her. 

121516464 Varmekabel for rør.jpg